Utleie av eiendom

Marina AS

Eie og drive fast eiendom

Forretningsførsel for eiendommer og selskaper

Forestå finansiell rådgivning

Delta i investeringsvirksomhet samt annen virksomhet som har naturlig tilknytning til denne virksomhet.